Ambulancekeuring - bel 085-009-1652

ambulancekeuring

Ambulancekeuring

Met de keuring voor ambulancepersoneel (Ambulancekeuring) signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen.

Werken op de ambulance brengt gezondheidsrisico’s en een zware emotionele belasting met zich mee. De (keurings)arts geeft advies en informatie om mogelijke risico’s te voorkomen.

 

Bel 085-009-1562 voor meer informatie of een afspraak

 

Waarop keurt de arts tijdens deze keuring?

Tijdens de ambulancekeuring (ook gekend als ambulancepersoneelskeuring) test de (keurings)arts of de ambulancewerknemer de emotionele belasting van zijn functie aan kan. Daarom vult de ambulancewerknemer een vragenlijst in over zijn gezondheid.

De (keurings)arts test de ogen, het gehoor, de longfunctie, het bloed en de urine van de werknemer. Om de kans op infecties via patiënten te verkleinen checkt de (keurings)arts of de werknemer de juiste vaccinaties heeft gehad. Zo kan de (keurings)arts bij een ambulancekeuring eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken. Zowel de beroepsgericht medische keuring ambulancemedewerker als de aanstellingskeuring ambulancemedewerker zijn beschikbaar.

 

Wat wordt er gedaan?

 • Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 • Oogonderzoek (5m, gezichtsveld en kleurenzien)
 • Urineonderzoek
 • Gehoorstest
 • Longfunctietest
 • Reuk
 • ECG (in rust)
 • Inspannings ECG
 • Bloedonderzoek
 • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijst)
 • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
 • Bespreken mentale gesteldheid/gezondheid

 

Frequentie en geldigheid

 • tot 40 jaar: eens per 3 jaar
 • boven 40 jaar: eens per 2 jaar
 • boven 50 jaar: eens per jaar

 

Wat moet u meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Ingevulde vragenlijsten, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek in te vullen
 • Bril en/of lenzen
 • Medicatie (evt.) in originele verpakking

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Het onderzoek duurt ongeveer een uur. U krijgt de uitslag van de keuring thuisgestuurd, omdat eerst gewacht moet worden op de uitslag van het bloedonderzoek.

 

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak